Služby

Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení

Plynové zariadenia
Tlakové zariadenia
Elektrické zariadenia

Viac informácií

Odborné prehliadky a servis technických zariadení

Servis plynových kotlov
Servis čidiel a detektorov
Servis a prevádzková údržba zariadení kotolne
Kontrola komínov a dymovodov

Viac informácií

Vzdelávanie obsluhy technických zariadení

Vzdelávanie obsluhy tlakových zariadení
Vzdelávanie obsluhy plynových zariadení
Vzdelávanie obsluhy chladiacich zariadení
Vzdelávanie kuričov

Viac informácií

Prevádzkové a doplnkové služby

Komplexná správa kotolne
Služby kuriča
Technická správa technologického zariadenia
Inžinierska činnosť

Viac informácií

O Nás

v skratke o našej spoločnosti a jej činnosti

Revitek s.r.o.

 

Kto sme ?

Sme spoločnosť, ktorá sa zaoberá  odbornými prehliadkami a skúškami - revíziami

technických zariadení ( tlak, plyn, elektro ),  kontrolou kotolní, strojovní a technologických celkov

V tomto obore poskytujeme aj doplnkové služby cez počiatočný návrh, realizáciu, uvedenie do  prevádzky

následný servis, prevádzku obsluhu a údržbu zariadení taktiež tvorbu prevádzkovej dokumentácie a školenia obsluhy VTZ zariadení.


Kde pracujeme ?

Naše služby poskytujeme po dohode na celom území Slovenskej republiky


 Kto sú naši klienti ?

bytové družstvá, správcovské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov, Stavebné firmy v oblasti TZB

Prevádzkovatelia objektov - školy, verejná správa, športové prevádzky

Individuálni stavebníci a žiadatelia o plynomer

Kontaktné a fakturačné údaje

Našu adresu a fakturačné údaje nájdeš na stránke nižšie.

Napíšte nám alebo zavolajte

Ľubomír Krcheň , revízny technik / konateľ , 0903 821 533, krchen@revitek.sk 

Karolína Švecová , revízny technik0911 344 014, svecova@revitek.sk


Poštová adresa

Revitek s.r.o. ,  Nad Mlýnmi 1677/9 , 930 05 Gabčíkovo

 


Kde nás nájdete

Bratislava , Revitek s.r.o. , Černyševského 10, 851 01 Bratislava

Gabčíkovo , Revitek s.r.o. , Nad Mlýnmi 1677/9 10, 930 05 Gabčíkovo


Fakturačné údaje

IČO: 48042269 , DIČ: 2120008231, IČ DPH: SK2120008231, 

Spol. zapísaná v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35466/T 

VUB Banka,  IBAN: SK1402000000003458568451 , SWIFT: SUBASKBX

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať radi Vám na ne odpovieme.

*Označené polia sú povinné